• nivea
 • szaaatan
 • papaja
 • zoozia
 • lookatmenow
 • inspirations
 • lost-in-space
 • Logical
 • ancuru
 • sasza
 • DaggeroftheMind
 • zuzafromearth
 • LadyJen
 • wiiinyyy
 • annpal
 • Indileen
 • cisak
 • highwayunicorn
 • fembotshavefeelingstoo
 • wolxD
 • kjuroman
 • underwaterworld
 • ciszon
 • masterpost
 • peekaboo
 • Lizie
 • locapingwin
 • szila
 • meganne22
 • chagallowa
 • kaas
 • rengas
 • novacane
 • zginieszmarnie
 • omgi-its-annu
 • boysjustwannahavefun
 • Elodja
 • rekinna
 • chinaski
 • sluttypumpkin
 • maja95
 • wrajt
 • wonderLife
 • Natalcynka
 • Miyamoto
 • arga
 • tove
 • Watermelons
 • Nanichili
 • oleyovska
 • wormstache
 • secretlifeofroses
 • koniecznie
 • majak
 • kleinbow
 • unitedsoupsfilm
 • realitysucks
 • 9agucha
 • celebinbikinis
 • mistral
 • anne-marie
 • bojalubiestaregramofony
 • challder
 • heyimhere
 • zwierzejuczne
 • guyver
 • powerless
 • loveveryone
 • maison-interieur
 • keyrings
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

4536 349a 500
Barcelona
Reposted fromvolldost volldost vialaparisienne laparisienne
Reposted frombluuu bluuu viakmj kmj

Wszystko bardzo przeżywam. Jak nie mam swoich zmartwień, biorę na siebie czyjeś, jak nie mam czyichś, to martwię się o cały świat.

— Wacława Myśliwska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viakmj kmj
6003 4400 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viakmj kmj
3956 07d4 500
Reposted frompiehus piehus viakmj kmj
4460 a2b2 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viakmj kmj
Miałam go tylko polubić, a zakochałam się do granic własnych możliwości.
Nawet nie wiedziałam, że tak potrafię.
Dobrze jest tęsknić, gdy tęskni się z wzajemnością.
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
1446 96b0 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viakmj kmj
7287 170e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianatallaaaa natallaaaa
Reposted frombluuu bluuu vianatallaaaa natallaaaa
6252 b2bc
Reposted fromsinfoniademiedo sinfoniademiedo viairmelin irmelin
Reposted frombluuu bluuu viakaatee kaatee
czekam na mój osobisty happy end.
— strasznie długo
Reposted fromnonperfect nonperfect viameem meem
3046 c330
Reposted fromkarahippie karahippie viagdziejestola gdziejestola
0373 a7a0
Reposted frompinka pinka viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl