• nivea
 • szaaatan
 • papaja
 • zoozia
 • lookatmenow
 • inspirations
 • lost-in-space
 • Logical
 • ancuru
 • sasza
 • DaggeroftheMind
 • zuzafromearth
 • LadyJen
 • wiiinyyy
 • annpal
 • Indileen
 • cisak
 • highwayunicorn
 • fembotshavefeelingstoo
 • wolxD
 • kjuroman
 • underwaterworld
 • ciszon
 • masterpost
 • peekaboo
 • Lizie
 • locapingwin
 • szila
 • meganne22
 • chagallowa
 • kaas
 • rengas
 • novacane
 • zginieszmarnie
 • omgi-its-annu
 • boysjustwannahavefun
 • Elodja
 • rekinna
 • chinaski
 • sluttypumpkin
 • maja95
 • wrajt
 • wonderLife
 • Natalcynka
 • Miyamoto
 • arga
 • tove
 • Watermelons
 • Nanichili
 • oleyovska
 • wormstache
 • secretlifeofroses
 • koniecznie
 • majak
 • kleinbow
 • unitedsoupsfilm
 • realitysucks
 • 9agucha
 • celebinbikinis
 • mistral
 • anne-marie
 • bojalubiestaregramofony
 • challder
 • heyimhere
 • zwierzejuczne
 • guyver
 • powerless
 • loveveryone
 • maison-interieur
 • keyrings
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2017

1734 69db
9213 3e2f 500
Reposted fromrisky risky viaapatia apatia
6166 0c7d 500
Reposted fromyuras yuras vianastypsychotic nastypsychotic
1227 7e2e
7607 e147 500
Reposted fromoll oll viackisback ckisback
2438 432b
Cristobal Pablo Emilio Escobar Krawczyk Gaviria 
Reposted fromtfu tfu

May 28 2017

1591 bf8d 500

pyrositshere:

mastercreart:

leg refences

Reblogging this not only for artists but also for people who write werewolf (and other animal transformation) fiction.  If a human turned into a wolf, their knee joints would not reverse– what some fic writers mistake for the knee is actually the ankle.  A wolf’s hind feet are relatively long, and they are always walking in way roughly analogous to human “tip-toeing.”

Reposted fromthe-mind-races the-mind-races
6888 5632 500
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish viaoll oll
7492 1720
celebrate every tiny victory ♡
Reposted fromredemptionsongs redemptionsongs viaoll oll
5740 e406
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu viaoll oll
1244 8b9a 500
0105 3597 500
Reposted frombrumous brumous
Rzeczy są po to, by cieszyć, pieniądze, by je wydawać, łóżko, by się w nim kochać, a wino, by je pić. — 
— Paulina Młynarska
Reposted frommalgorzrzata malgorzrzata
7221 6fed 500

hieroglify:

my edit:-)

Reposted fromshitsuri shitsuri
bierz mnie całą, wraz z uczuciami i humorkami, rozczochranymi włosami i wadami, których mam sporo. Bierz, a dam ci wszystko co piękne tylko nie rezygnuj ze mnie
— (via misty–fikacje)
Reposted fromshitsuri shitsuri
Uzależniasz się od drugiego człowieka tak bardzo, że sama jego nieobecność Cie boli i wkurwiasz się na cały świat, gdy go nie ma.
— (via ksiezniiczka-wlasnej-bajki)
Reposted fromshitsuri shitsuri
Chciałbym wszystko Ci dać, wszystko dzielić z Tobą
Bo jesteś jedyną osobą, która jest poza tą całą zmową.
Na nowo poznawać Ciebie i siebie przy tym.
Uchylić nieba, tak trzeba i ominąć wszelkie zgrzyty
— Krysiak ( K.M.S - Jej obecność )
Reposted fromshitsuri shitsuri
7142 9717
Reposted fromshitsuri shitsuri
2649 d6b4 500
Reposted fromLinoandVoerby LinoandVoerby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl