Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2015

  
Reposted fromcelebs celebs

February 22 2015

Racja... to była przygoda cały ten czas.  Będziecie popełniać błędy, i to jest w porządku... Ja popełniłam wiele. […] Ale musicie wykorzystać każdą sekundę każdego dnia i wycisnąć ją jak najbardziej możecie. Do ostatniej kropli

— glee
Reposted fromwonderLife wonderLife
Sponsored post

Korzystaj z tego. I cokolwiek się stanie  nawet jeśli znowu zostaniesz skrzywdzony, pamiętaj: że jedyna rzecz warta tego jest pójście za miłością. Nie marnuj czasu na przemyślenia. I nie marnuj czasu na poprawne zachowanie. Musisz pobiec, musisz podskoczyć! Bo to nie będzie czekać zawsze. Musisz się tego uchwycić wtedy | kiedy to jest naprzeciw ciebie. Cokolwiek robisz... nie puszczaj tego.

— glee
Reposted fromwonderLife wonderLife

December 26 2014

      
March 21, 2013: Darren Criss on KATHY.
Reposted fromcelebs celebs viaglee glee

May 04 2014

0656 0c60
Reposted fromfandoms fandoms viaglee glee
Reposted fromfandoms fandoms viaDaggeroftheMind DaggeroftheMind

April 27 2014

Reposted fromzoozia zoozia

January 15 2014

   
01.13.2014: arriving for the 2014 Fox All-Star Party at the Langham Hotel [x]
Reposted fromfandoms fandoms viaglee glee

December 13 2013

Good Earth Tea
Reposted fromzoozia zoozia

November 28 2013

Reposted fromzoozia zoozia

November 14 2013

5985 edf7
Reposted fromglee glee

November 12 2013

Reposted fromglee glee
     
I get squinty when I’m happy!
Reposted fromglee glee

October 19 2013

8864 ee4d
OMG Darren!
Reposted fromjagodowykubek jagodowykubek viaglee glee

October 05 2013

Reposted bygleeoleyovska
Reposted bymichalinaxgleemyownwonderlandmelicaaoleyovska

October 04 2013

knittywriter:

stut—ter:

mshoneysucklepink:

This seriously is one of my favorites from this shoot. His skin, the bit of sun across his back, his mouth and his little imperfect teeth, that light reflected in his eye, that little wrinkle in the center of his bottom lip, just sdfghjklhgfdsghjklgfdg

God I do love his teeth.

Reposted byoleyovska oleyovska

October 02 2013

Darren Criss
Reposted fromzoozia zoozia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...